Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Lijst met zuivelfabrieken


Deze lijst is een inventarisatie uit 1995 door Piet Willemsens en Klaas de Wit, in hun publicatie:
De bakermat van de Nederlandse zuivelindustrie.

FabriekNaamSoortVanTotProvincie
Anjum- Klooster Anjum C 18911899Friesland
Appelscha- De Landman C 18921907Friesland
Augustinusga- Lyempf P 18991969Friesland
Balk- Harich C 1897heden Friesland
Ballum- De Goede Verwachting (Ameland) C 19041924Friesland
Bartlehiem- C.Z. Bartlehiem C 18931957Friesland
Bergum- Bergumerdam C 1902heden Friesland
Berlicum- Lyempf P 18891967Friesland
Betterwird- Coöperatieve Zuivelfabriek C 18981991Friesland
Birdaard- Concordia C 18971965Friesland
Bolsward- K.N.M. P 18831961Friesland
Bolsward- Nestlé (Hollandia) P 1894heden Friesland
Bontebok- De Gemeenschap C 18981968Friesland
Boornbergum- C.Z. Boornbergum C 19031967Friesland
Boornzwaag C 18871891Friesland
Boven-Haulerwijk- De Eendracht C 18981907Friesland
Bovenknype- Bovenknype P 18931934Friesland
Boyl (Elsloo) C 18961916Friesland
Buitenpost- Lutjepost C 18911930Friesland
Buren- Ameland C 19111946Friesland
Deinum- Coöperatieve Zuivelfabriek C 18921951Friesland
Delfstrahuizen- De Eendracht C 18991965Friesland
Dokkum- Fa. Helder P 18891927Friesland
Dokkum- Lyempf P 19271955Friesland
Dokkumer Nieuwezylen- De Nieuwezylen C 18911947Friesland
Dongjum C 18881901Friesland
Donkerbroek- Het Klaverblad C 19021990Friesland
Drachten- Lyempf P 18891970Friesland
Drachtster Compagnie- Coöperatieve Zuivelfabriek en Graanmalerij C 19091933Friesland
Dronrijp- De Volharding C 1891heden Friesland
Echten- De Eenvoud P   Friesland
Ee- Ee en Omstreken C 19121977Friesland
Ee- Het Steenvak C 18881912Friesland
Elsloo- De Drie Gemeenten C 1898heden Friesland
Fochteloo- De Nijverheid C 18951907Friesland
Formérum- De Toekomst C 18961916Friesland
Formérum- Terschelling C 18961974Friesland
Friesche Palen- Friesche Palen C 18931908Friesland
Garijp- De Eendracht C 18931965Friesland
Gerkesklooster- Welgelegen C 1900heden Friesland